Veelgestelde vragen

Hier staan de meest gestelde vragen over de Wet op de vaste boekenprijs.

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs.

Wat?

De wet geldt voor ieder boek dat aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Het boek bevat tekst in het Nederlands en/of Fries.
 • Het boek is voorzien van een titel.
 • Het boek bestaat uit papieren bladzijden.
 • Het boek is al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers.
 • Het boek is bestemd voor de verkoop aan eindafnemers. Eindafnemers zijn degenen die boeken kopen voor eigen gebruik.

En voor ieder muziekstuk dat aan al deze voorwaardes voldoet:

 • In het muziekstuk staat notenschrift, al dan niet vergezeld van tekst.
 • Het bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers.
 • Het is bestemd voor de muziekuitvoering of muziekeducatie.
 • Het is bestemd voor de verkoop aan eindafnemers. Dit zijn degenen die de muziekstukken kopen voor eigen gebruik.

Let op: alle voorwaarden moeten gelden voor een boek of muziekstuk. Daarom hebben e-boeken en luisterboeken bijvoorbeeld geen vaste prijs. Deze zijn namelijk niet gedrukt op papier. Lees hier meer over de regels en uitzonderingen.

Wie?

De uitgever of importeur van een boek of muziekuitgave geeft de vaste prijs door aan het Commissariaat voor de Media. Als u een boek in eigen beheer uitgeeft, kunt u zich inschrijven als uitgeverij.

Waar?

Via deze website, per post of per e-mail. Als u veel boeken in 1 keer wilt aanmelden, kan dit ook met een ONIX-levering.

Wanneer?

De vaste prijs moet maximaal 1 week voor de ingangsdatum van de vaste prijs worden doorgegeven.

De uitgever of importeur van een boek of muziekuitgave geeft de vaste prijs door aan het Commissariaat voor de Media. Als u een boek in eigen beheer uitgeeft, kunt u zich inschrijven als uitgeverij.

Geef de vaste prijs maximaal 1 week voor de ingangsdatum van de vaste prijs aan ons door. Dit gaat het snelste via deze website.

Hulp nodig? Klik hier voor de handleiding nieuwe prijs aanmelden.

Iedere 6 maanden mag een uitgever de vaste prijs aanpassen. Dit kan dus voor het eerst een half jaar na de verschijningsdatum. Na minimaal 1 jaar kan de uitgever de vaste prijs opheffen.

Hulp nodig? Klik hier voor de handleiding uitgave aanpassen.

 • U moet de prijs minimaal 7 dagen voor de ingangsdatum doorgeven.
 • De eerste 6 maanden na de ingangsdatum staat de prijs vast. Daarna mag u de prijs aanpassen.

Als een boek een vaste prijs heeft, zijn er regels over acties en kortingen. Volgens de wet zijn er vier verschillende categorieën:

 • Acties. Een boek mag maximaal 3 aaneengesloten maanden een lagere prijs hebben. Denk bijvoorbeeld aan de pre-order van een boek of een actie rond de zomervakantie waarbij een boek voor de helft van de prijs wordt aangeboden. De actieprijs moet in iedere winkel gelden en het is mogelijk om er voorwaarden aan te verbinden.
 • Combinatieprijs. Een boek mag samen met een ander product verkocht worden. Bijvoorbeeld een voucher voor een bioscoopkaartje, of een spel. Dit mag voor maximaal 6 maanden en hiervoor moet een combinatieprijs worden aangemaakt. Deze prijs mag nooit lager zijn dan de vaste prijs van het boek.
 • Kortingen. Kortingen worden volgens de Wet op de vaste boekenprijs gegeven aan een specifieke partij of persoon. Hierdoor verschilt een korting van een actie, want een actie geldt voor iedereen. Een korting geven op de vaste prijs mag alleen in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld aan de auteur, werknemer van een boekenwinkel, bibliotheek of omdat er een grote hoeveelheid wordt gekocht.
 • Weggeven. Boeken mogen gratis worden weggegeven. Ook bijvoorbeeld via een loting of een prijsvraag. De Wet op de vaste boekenprijs geldt namelijk alleen bij verkoop. Weggeven mag niet in combinatie met andere boeken. Bijvoorbeeld het derde boek gratis bij aankoop van twee boeken. Dan is het namelijk in feite een actie: alle drie de boeken worden nu voor een lagere prijs verkocht.

Een uitgebreide uitleg met voorbeelden staat onder ‘Acties en kortingen’. Hier staat ook meer uitgelegd over de ledenprijs en de boekenclubprijzen.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@devasteboekenprijs.nl of het telefonisch spreekuur. Wij zijn te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via 035 773 77 44.

De Wet geldt voor boeken die aan al deze voorwaarden voldoen:

 • Het boek bevat tekst in het Nederlands en/of Fries.
 • Het boek is voorzien van een titel.
 • Het boek bestaat uit papieren bladzijden.
 • Het boek is al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers.
 • Het boek is bestemd voor de verkoop aan eindafnemers. Eindafnemers zijn degenen die boeken kopen voor eigen gebruik.

Deze regels gelden ook voor Nederlands- of Friestalige boeken die uit het buitenland geïmporteerd zijn, boeken die in eigen beheer worden uitgegeven of boeken die geen ISBN hebben. Ook voor boeken die alleen bij een bepaalde winkel te koop zijn en herdrukken met een nieuwe omslag geldt de vaste prijs.

De vaste prijs geldt niet voor e-boeken en luisterboeken, Engels- of Duitstalige boeken en herdrukken die precies hetzelfde zijn als een boek waarvan de vaste prijs al is opgeheven. Deze boeken voldoen namelijk maar aan een deel van de voorwaarden die hierboven staan.

Uitzonderingen op de Wet op de vaste boekenprijzen zijn:

 • Tweedehands boeken
 • Schoolboeken
 • Boeken met een jaartal in de titel die na dat jaar niet meer bruikbaar zijn. Zoals de belastingalmanak of een agenda. Een geschiedenisboek met de hoogtepunten van 2005 heeft misschien ook wel een jaartal in de titel, maar is in ieder jaar te lezen. Daarom hebben dit soort boeken wel een vaste boekenprijs.
 • Publishing On Demand-uitgaven als deze eenmalig door 1 koper worden gekocht. Denk hierbij aan fotoboeken en andere persoonlijke boeken.
 • Boeken die tijdens een opheffingsuitverkoop worden verkocht.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op. Dit kan via info@devasteboekenprijs.nl of het telefonisch spreekuur. Wij zijn te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via 035 773 77 44.

De wet geldt voor iedere bladmuziekuitgave die aan al deze voorwaardes voldoet:

 • In het werk staat notenschrift.
 • Het is gedrukt op papier.
 • Het werk is bedoeld voor een muziekuitvoering of muziekeducatie.
 • Het doel van het uitgeven is om het werk te

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@devasteboekenprijs.nl of het telefonisch spreekuur. Wij zijn te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via 035 773 77 44.

Uitgevers mogen tijdelijk de prijs van een boek verlagen. Dit mag voor maximaal 3 maanden. Wilt u opnieuw een actie met een boek doen? Dan moet er minimaal 12 maanden zitten tussen de begindata van de acties. Voor iedere actie geldt dat het voor alle verkopers van het boek mogelijk moet zijn om aan de actie mee te doen. Daarom raden wij aan om een actie minimaal een week te laten duren.

Aan de actieprijs zelf zitten geen voorwaarden. Die mag zo hoog of laag zijn als de uitgever wil. Ook mogen er voorwaarden verbonden zijn aan een actieprijs. Bijvoorbeeld een actieprijs die alleen geldt als de koper een bon inlevert, contactgegevens doorgeeft of een boek in de voorverkoop. De voorwaarden voor de actieprijs moeten wel aan ons worden doorgegeven.

Hulp nodig? Klik hier voor de handleiding nieuwe actie aanmelden.

 • Een actieprijs geldt maximaal 3 aaneengesloten maanden.
 • Verlenging of splitsen van de actieperiode is niet toegestaan.
 • Als het boek eerder voor een actieprijs te koop was, moet er tussen de ingangsdata van 2 actieprijzen minstens 12 maanden zitten.
 • Met uitzondering van de (inteken)actieprijs, mogen bijzondere prijzen niet eerder ingaan dan de ingangsdatum van de eerste vaste boekenprijs.

In sommige gevallen mag je ondanks de vaste prijs wel korting geven op een boek. Auteurs mogen hun eigen boeken of muziekuitgaves bijvoorbeeld met korting kopen en gebruiken voor promotie. De auteur mag zelf geen korting geven. Als de auteur het boek doorverkoopt, moet weer de vaste boekenprijs gehanteerd worden.

Een boekwinkel of uitgeverij mag ook een werknemerskorting geven. Dit mag in het volgende geval:

 • De werknemer koopt maar 1 exemplaar.
 • Het boek of de muziekuitgave wordt in de winkel verkocht of uitgegeven door de uitgeverij waar de werknemer werkt.

Als laatste is korting toegestaan als een persoon of instelling meer dan 10 exemplaren van hetzelfde boek koopt. De maximale korting is in dat geval:

 • Bij 10 tot en met 29 exemplaren maximaal 5% korting.
 • Bij 30 tot en met 99 exemplaren maximaal 10% korting.
 • Bij 100 of meer exemplaren vrije korting.

Boeken mogen gratis worden weggegeven. Boeken mogen ook met dit doel uitgegeven worden. De Wet op de vaste boekenprijs geldt namelijk alleen bij verkoop.

In de volgende gevallen mogen boeken niet gratis worden weggeven:

 • In combinatie met een goedkoper product dan de vaste prijs. Denk bijvoorbeeld aan een gratis boek bij aankoop van een boekenlegger. Dan geldt het volgens de wet als een actie.
 • In combinatie met andere boeken. Bijvoorbeeld een actie waarbij de klant 3 boeken koopt voor de prijs van 2. Ook dan is het volgens de wet een actie.

Volgens de wet zijn alleen collectieve spaaracties toegestaan. Collectieve spaaracties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De actie wordt georganiseerd door een bedrijf of organisatie die als hoofdtaak heeft het bevorderen van aandacht aan boeken of muziekuitgaven.
 • De actie moet bij een breed publiek bekend zijn.
 • De voorwaarden zijn voor alle verkopers gelijk.
 • De gespaarde punten zijn bij iedere deelnemende verkoper in te ruilen.
 • Alle boeken of muziekuitgaven moeten meedoen aan de actie.

Voldoet de spaaractie niet? Dan zien wij het waarschijnlijk als een actieprijs en gelden de regels daarvan.

Een voorbeeld hiervan is een stempelkaart. Als de klant bijvoorbeeld bij de aankoop van ieder boek een stempel krijgt en met 5 stempels een gratis boek kan uitkiezen, dan is dit volgens de wet hetzelfde als een actie waarbij de klant 6 boeken koopt voor de prijs van 5.

Het boek dat de klant mag uitkiezen, mag in dit geval wel een boek zijn waarvan de vaste prijs al is opgeheven. Dan tellen de regels voor de vaste boekenprijs niet meer.

Het is niet toegestaan om speciaal een boek maken voor een spaaractie.

Het verloten van boeken mag. Volgens de wet is dit hetzelfde als gratis weggeven. Ook bij lotingen en prijsvragen geldt dat het wel om weggeven moet gaan, en niet om een verkapte vorm van een actieprijs. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende acties:

 • Bij iedereen die 2 boeken koopt, krijgt de klant een lot waarmee het nieuwste boek van een populaire schrijver kan worden gewonnen. Dit geldt als een actie omdat de klant 3 boeken kan krijgen voor de prijs van 2 boeken.
 • Iedere klant die € 100 besteed bij een (online) winkel maakt kans op een cadeaukaart. Deze cadeaukaart mag dan niet aan boeken worden uitgegeven. Dit geldt ook als een actieprijs omdat de klant gratis boeken krijgt bij de boeken die de klant al gekocht heeft.

Als uitgever kunt u een combinatieprijs vaststellen. Bij een combinatieprijs geldt een lagere prijs bij gelijktijdige verkoop van meerdere verschillende boeken of een boek in combinatie met 1 of meer andere producten. De combinatie en de prijs moet vooraf aan ons doorgegeven worden. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt maximaal 6 maanden.

Hulp nodig? Klik hier voor de handleiding nieuwe combinatie prijs aanmelden.

 • Een combinatieprijs geldt maximaal 6 aaneengesloten maanden.
 • Verlenging of splitsen van de actieperiode is niet toegestaan.
 • Als het boek eerder voor een combinatieprijs te koop was, moet er tussen de ingangsdata van 2 combinatieprijzen minstens 12 maanden zitten.
 • De combinatieprijs mag niet lager zijn dan de vaste prijs van het boek. Als een boek in combinatie met 1 of meerdere boeken verkocht wordt, mag de combinatieprijs niet lager zijn dan de vaste prijs van het boek met de hoogste vaste prijs.

Een uitgever kan voor een boek een speciale prijs maken voor een stichting of vereniging. Dit mag in de volgende gevallen:

 • Het boek past bij de doelstelling van de stichting of vereniging.
 • Zonder de stichting of vereniging had het boek niet gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld vanwege een grote financiële of redactionele bijdrage, of omdat de stichting of vereniging een groot deel van de boeken inkoopt om te verkopen.

Alleen als aan allebei de voorwaarden wordt voldaan, mag er een ledenprijs gemaakt worden. Deze prijs geldt voor de leden van de stichting of vereniging daarna bij alle verkooppunten. De ledenprijs moet voor de verschijningsdatum van een boek doorgegeven worden bij het Commissariaat voor de Media.

 • De ledenprijs moet u doorgeven voor de ingangsdatum van de vaste boekenprijs.
 • Er zit geen maximale einddatum aan de ledenprijs.
 • Het is verplicht om de doelgroep van de ledenprijs door te geven.

Voor de speciale prijzen voor boekenclubs gelden de volgende regels:

Boekenclubprijs:

 • Een bijzondere boekenclubprijs mag pas ingaan na 4 maanden van de ingangsdatum van de eerste vaste boekenprijs.
 • De boekenclubprijs mag niet lager zijn dan 80% van de huidige vaste boekenprijs.
 • Tussen de ingangsdatum en de einddatum van de boekenclubprijs zit minimaal 1 jaar. 
 • Na 1 jaar mag u de boekenclubprijs voor het eerst aanpassen. Iedere wijziging daarna kunt u na 6 maanden doorvoeren.
 • Het is verplicht om de doelgroep van de boekenclubprijs door te geven.
 • Een boekenclubprijs welkomstaanbieding mag pas 6 maanden na de ingangsdatum van de eerste vaste boekenprijs ingaan.
 • De boekenclubprijs welkomstaanbieding mag niet lager zijn dan 1% van de huidige vaste boekenprijs.

Boekenclubprijs bijzonder:

 • Een bijzondere boekenclubprijs mag pas ingaan na 4 maanden van de ingangsdatum van de eerste vaste boekenprijs.
 • De bijzondere boekenclubprijs mag niet lager zijn dan 60% van de huidige vaste boekenprijs.
 • Tussen de ingangsdatum en de einddatum van de bijzondere boekenclubprijs zit minimaal 1 jaar. 
 • Na 1 jaar mag u de bijzondere boekenclubprijs voor het eerst aanpassen. Iedere wijziging daarna kunt u na 6 maanden doorvoeren.
 • Het is verplicht om de doelgroep van de boekenclubprijs door te geven.

Voor boeken die samen een serie vormen, gelden de volgende regels:

 • Een serie bestaat uit 3 of meer boeken.
 • De serieprijs mag niet lager zijn dan de vaste prijs van het boek met de hoogste vaste prijs.
 • Er zit geen maximale einddatum aan de serieprijs.

Hulp nodig? Klik hier voor de handleiding nieuwe serie prijs aanmelden.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@devasteboekenprijs.nl of het telefonisch spreekuur. Wij zijn te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur via 035 773 77 44.

De website voor de Wet op de vaste boekenprijs is vernieuwd. De website heeft een nieuw jasje en is gebruiksvriendelijker. En de manier waarop u inlogt is anders.

Wat betekent dit voor u:

 • Het systeem is voortaan te gebruiken op uw smartphone en tablet.
 • U kunt zelf accounts toevoegen en verwijderen.
 • U kunt makkelijk wachtwoorden resetten.
 • Inloggen is extra veilig door de meervoudige authenticatie.
 • U kunt met een account voor meerdere organisaties uw werk doen.

Let op: vanaf maart kunnen de huidige accountnamen niet meer gebruikt worden. De bestuurder in het systeem krijgt wel automatisch een account met beheerrechten. Deze persoon kan voor de rest van de organisatie accounts aanmaken en beheerders toevoegen. Dit kan vanwege de veiligheid niet meer voor algemene emailadressen zoals info@uitgeverij.nl.

Het kan voorkomen dat een bestuurder wordt vervangen. Via dit formulier kunt u een nieuwe bestuurder aanmelden.

De bestuurder krijgt binnen 2-5 werkdagen bericht.

Er zijn meerdere handleidingen beschikbaar voor de vaste boeken prijs. Klik hier voor een overzicht van alle handleidingen die beschikbaar zijn.

Heeft u vragen over de nieuwe website? Neem dan contact met ons op via info@devasteboekenprijs.nl.