Home

Door de Wet op de vaste boekenprijs is ieder boek in het Nederlands of Fries en iedere muziekuitgave voor een vaste prijs te koop. Dit voorkomt prijsconcurrentie en zorgt voor een breed aanbod.

De vaste boekenprijs in het kort

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs. De wet geldt voor ieder boek dat aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Het boek bevat tekst in het Nederlands en/of Fries.
  • Het boek is voorzien van een titel.
  • Het boek bestaat uit papieren bladzijden.
  • Het boek is al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers.
  • Het boek is bestemd voor de verkoop en eindafnemers.

De vaste boekenprijs geldt alleen voor gedrukte boeken, en niet voor e-boeken.

Eerste boek, wat nu?

Bij het uitgeven van een boek komt een hoop kijken. Voor nieuwe boeken moet bijvoorbeeld een vaste prijs worden bedacht. Deze moet aan ons worden doorgegeven.

Check of u een prijs moet doorgeven

Alle boeken die aan alle voorwaarden voldoen die hierboven staan, moeten geregistreerd worden. Denkt u dat uw boek een uitzondering is? Bekijk dan de regels bij de ‘Veelgestelde vragen'.

Uitgeven bij een uitgeverij of in eigen beheer?

Het doorgeven van de vaste prijs doet een uitgeverij, of doet u zelf als u een boek uitgeeft in eigen beheer. Wilt u meer informatie over hoe u zich kunt registeren als uitgeverij? Neem dan contact op.

Uw eerste boek registreren

Na de registratie van uw uitgeverij, kunt u uw boek registeren. De prijs van het boek bepaalt u zelf.

Bijna alle boeken vallen onder de wet

Bijna alle boeken die te koop zijn voor eindafnemers vallen onder de Wet op de vaste boekenprijs. Eindafnemers zijn degenen die boeken kopen voor eigen gebruik. Het maakt niet uit of het boek wordt uitgegeven in eigen beheer, waar de winst heengaat of op hoeveel plekken het boek te koop is. Meer over de regels en uitzonderingen, leest u bij de 'Veelgestelde vragen'.

Nieuwe prijzen melden

Uitgevers en importeurs moeten voor iedere uitgave een prijs bepalen en die aan ons doorgeven. Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten minstens 7 dagen voor de ingangsdatum worden gemeld via deze website.

Wij publiceren ook alle prijzen die bij ons gemeld zijn. De boekverkopers zijn verplicht de boeken voor deze prijs te verkopen aan de eindafnemer.

Sancties

Bij overtredingen van de Wet op de vaste boekenprijs kan het Commissariaat voor de Media bestuurlijke boetes opleggen.


De criteria die het Commissariaat voor de Media daarbij hanteert, zijn vastgelegd in de Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019.

Melden van nieuwe uitgaven

Het melden van nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen kan op drie manieren:

  • via de website;
  • via zogenaamde ONIX-berichten, of;
  • via een formulier

Om prijzen te melden, moet je je registreren bij het Commissariaat voor de Media via een registratieformulier met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Na registratie ontvang je een gebruikersnaam en een wachtwoord om prijzen via de website te kunnen melden.

Status toegankelijkheidslabel van Vaste Boekenprijs. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.